COE is er om bedrijven en mensen optimaal te laten samenwerken binnen de verduurzaming van hun leefomgeving

 

COE heeft hiervoor een software oplossing genaamd COEHandel. Hiermee kunnen initiatieven worden gepland en opgevolgd en het te maken werk naar locale installatiebureaus worden doorgegeven. Vervolgens kunnen de installatiebureaus het werk in COEHandel opvolgen via een digitaal planboard.

COEHandel maakt de communicatie met particulieren doelmatiger en eenvoudiger

Het idee komt van Gerrit-Jan Konink (Gerrit) de oprichter van het groene installatie bedrijf Energy Guards B.V. uit Den Haag. Hij merkte dat er veel partijen zijn die een stukje van de puzzle in handen hebben. Er zijn partijen die op een succesvolle manier groene producten, zoals zonnepanelen en warmtepompen promoten terwijl anderen het werk moeten maken.

De communicatie tussen deze partijen is lastig en met dit probleem is hij naar zijn vriend en IT veteraan Patrick Teunissen (Teun) gegaan. Na een kort onderzoek zijn Haagse specialisten vervolgens in 2014 begonnen met het programmeren van een software oplossing.

Twee jaar later kwam er hulp van 070Energiek een vereniging uit Den Haag die met campagnes en een eigen methodiek (de Energieparty) bijdraagt aan de verduurzaming van hun leefomgeving.

Recent zijn er producenten van duurzame producten zoals warmtepompen en groene energieleveranciers toegetreden tot de gebruikers van de software oplossing. Hiermee willen we maar zeggen dat er echte bedrijven die echte dingen doen achter de software zitten.

Natuurlijk houdt COE zich aan de wet (wet bescherming persoonsgegevens en het databank recht) want dat moet en daarin is heel veel geregeld. Wij zijn gewoon in Nederland gevestigd en er zijn geen vage constructies en aanspreekbaar. Daarnaast tekenen wij vrijwillig bewerkingsovereenkomsten met de partijen die COEHandel gebruiken omdat deze met gebruik van veel persoonsgegevens campagnes voeren.

Al het voorgaande houdt in dat een particulier nooit door COE benadert zal worden maar dat indien dit gebeurt altijd namens een partij die de software gebruikt. Gegevens zullen niet door COE aan derden ter beschikking gesteld of worden verkocht.