Fase 1

Nadat de deelnemers zijn vastgesteld en alle condities zijn vastgesteld dienen de woningen te worden beschreven. In IT termen om de “meta & master data” vast te leggen zodat we verbruiksgegevens in context kunnen plaatsen. Dit proces dient te worden gepland en uitgevoerd. Een ontwerp voor de gegevens opslag dient te worden gemaakt / aangepast. 

Mogelijk dienen technische aanpassingen gemaakt te worden om de meet gegevens van de bewoners efficient te kunnen verzamelen. Dit proces dient te worden gepland en technische toepassingen dienen mogelijk te worden geïnstalleerd. 

Vervolgens dienen de gegevens zeer frequent voor een langere relevante periode te worden verzameld.


Fase 2

Op basis van de verzamelde gegevens zal gecommuniceerd gaan worden over de verbruiksgegevens. Deze metingen zullen in de context van meta- en master data gerapporteerd worden. Voor de vaststelling van de communicatie zullen we worden begeleid door studenten van de Psychologie faculteit van de Universiteit van Leiden. De mening van de deelnemende wijkbewoners zal zwaar wegen, hun medewerking in deze fase is dan ook essentieel. 

 


Fase 3

Hiervoor wordt naar de eerder notitie verwezen en zal tijdens de pilot verder uitgewerkt worden