Welke mogelijkheden (functionaliteit) biedt COEHandel? 

Het is software dus zodra we opschrijven wat er kan is dat al weer achterhaald. Maar in grote lijnen zijn er drie themas: 

campagne module

Het plannen en uitvoeren van groene campagnes.

Er zijn campagnes in overvloed die er op gericht zijn om mensen te laten verduurzamen. Deze worden georganiseerd door overheden, verenigingen en bedrijven en heel vaak leiden die tot een ingreep in de woning; werk! En dat werk moet meestal door gespecialiseerde (installatie) bedrijven gemaakt worden. COEHandel maakt het plannen en opvolgen van de groene campagnes eenvoudig maar zorgt er ook voor dat een deskundig  installatie bedrijf en de bewoner met elkaar in contact worden gebracht. Want we willen natuurlijk allemaal dat de campagnes succesvol zijn


Planbord

Het plannen en uitvoeren van installatie werk.

Bij COEHandel draait het in deze module om wat wij tickets noemen en waarmee de planning en uitvoer van het installatiewerk kan worden opgevolgd. Een installateur kan het planboard naar eigen eigen inzicht inrichten maar er zijn ook standaarden ("templates”) beschikbaar die zijn gemaakt op basis van de werkwijze van collega’s.  Deze module heeft veel extras zoals een mobiele toepassing waardoor er fotos aan de tickets kunnen worden gekoppeld, de integratie met navigatie toepassingen om snel op het adres van de klant aan te kunnen komen en de mogelijkheid om vanuit de ticket meteen de klant te kunnen bellen. Ook kunnen er allerlei documenten, tekeningen e.d. aan de tickets worden gekoppeld waardoor een installateur altijd alle relevante informatie bij de hand heeft. 


Service module 

Communicatie ten behoeve van de dienstverlening aan particulieren.

Tijdens de campagnes en/of uitvoering van het werk worden diverse gegevens en de communicatie met de particulieren vastgelegd. Berichten kunnen automatisch worden verzonden waardoor het voor particulieren ook duidelijk is wat de status van hun aanvraag of werk is. Nadat de klus geklaard is kan het functioneren van de installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen e.d. in de gaten worden gehouden zodat er snel kan worden ingegrepen als er iets mis is. Soms zeggen wij “dat het werk eigenlijk echt begint als de installatie geplaatst is”.