VRAAG & ANTWOORD COEPower

Waarom COEPower?

COEPower is bedacht door Energy Guards, het allereerste verduurzamingsbedrijf van Den Haag. 


Energy Guards gaat de bewoners van Den Haag bijstaan tijdens hun energie transitie. We zijn vrij zeker dat deze energietransitie-reis minimaal tot 2030 gaat duren en dat er tijdens reis veel zal veranderen en moet worden bijgestuurd. Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we software gemaakt: “COEPower”.


COEPower is een computer software applicatie dat wil zeggen een moderne op de informatie technologie gebaseerde oplossing. Deze applicatie (=App) wordt door bewoners op hun mobiele telefoon (Android of Apple/iOS) geïnstalleerd. De input van de COEPower zijn data (gegevens) meer specifiek: energie verbruiksgegevens, kenmerken van de woning en installaties en allerlei publieke informatie zoals deze wordt gepubliceerd door onder andere het KNMI, Stedin en Kadaster. 

Wat is COEPower?


Wat kan COEPower? 

In COEPower worden de energie verbruiksgegevens van huishoudens en allerlei kenmerken van de woning bij elkaar gebracht en gebruikt om de bewoner inzicht in het verbruik van energie te geven en de werking van de apparaten in de gaten te houden. Gebruikers kunnen in de App een storing melden en daarmee een vraag en antwoord proces starten. Indien nodig / mogelijk waarschuwt COEPower een specialist. 


U kunt de COEPower App downloaden uit de Google Play (Android) of Apple App (iOS) stores.  Vervolgens dient u een userID en toegangscode aan te vragen bij uw verduurzamingsbedrijf bijvoorbeeld bij Energy Guards.

Hoe krijg ik COEPower?


Hoe werken de berichten (notifications) in COEPower? 

Alle berichten worden in COEPower verzameld en getoond in de pagina die wordt geopend als op het enveloppe icoon wordt geklikt.  Er zijn drie type berichten die hieronder worden toegelicht.

Alerts

Een alert is bericht dat wordt verzonden omdat in COEPower na analyse van uw data een mogelijke onregelmatigheid wordt vastgesteld. Het doel van dit type bericht is het oplossen of voorkomen van een probleem met één van uw installaties. 

Berichten van het type alert kunnen een proces in werking stellen dat er op is gericht om het oplossen van het probleem te vereenvoudigen  / versnellen. Een voorbeeld is een automatische vraag en antwoord procedure waarmee u wellicht zelf het probleem kunt verhelpen of dat er in elk geval voor zorgt dat de specialist zo goed mogelijke informatie over het probleem krijgt. 

Analyse

Een analyse bericht informeert u over uw energieverbruik. In COEPower doen we dat op verschillende manieren en naar onze mening met enige en toenemende intelligentie. Samen met de Universiteit van Leiden, faculteit psychologie hebben we namelijk een communicatieplan en classificatie van de mogelijke berichten gemaakt. U kunt op deze berichten reageren waardoor we op langere termijn “leren” hoe we het beste met u kunnen communiceren. 

Informatie

Onder deze categorie vallen alle algemene berichten die niet in de hiervoor genoemde categorieën horen. 


Waar komen de energie verbruiksgegevens in COEPower vandaan? 

Om COEPower goed te kunnen laten werken dient er een digitale meter te zijn geplaatst in uw woning en dient u ons toestemming te verlenen om deze gegevens uit te mogen lezen bij de netwerkbeheerder (Stedin). Het verlenen van deze toestemming gaat volgens de ODA procedure waarover meer informatie volgt verderop in deze Q&A (vraag & antwoord). 


Moet er een slimme verbruiksmanager (kastje) worden geïnstalleerd in de woning?

Ons antwoord verbaast velen: NEE! Een digitale meter leest namelijk ook zonder dit extra plastic ding namelijk de verbruiksgegevens uit en stuurt deze door naar de database van de netwerkbeheerder. Het enige wat COEPower nodig heeft is toestemming om deze gegevens uit te mogen lezen.


Wat is de ODA en waarom moet ik toestemming geven om mijn digitale meter uit te lezen? 

ODA is een gedragscode waaraan bedrijven moeten voldoen om uw digitale meter uit te mogen lezen. Onderdeel van die gedragscode is dat u toestemming moet geven om uw digitale meter uit te mogen lezen. Ook vereist de ODA dat een accountant periodiek controleert of aan de vereiste voorwaarden is voldaan. Voluit staat ODA voor Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie;


Hoe wordt een storing afgehandeld in COEPower? 

Binnen COEPower kunt u een storing melden en aangeven op welk apparaat deze storing van toepassing is. 


Hoe gaat COEPower om met mijn privacy?

Dit vinden we zo'n belangrijk onderwerp dat we er een hele pagina aan hebben gewijd. Lees de kleine lettertjes.


Is COEPower klaar?

Nee wij zijn van plan de App te blijven verbeteren gedurende uw energie transitie. Uw suggesties zijn welkom.


Werkt COEPower ook op mijn PC/Macbook?

Nee, we hebben er bewust voor gekozen om COEPower alleen via de mobiele telefoon aan te bieden. Dat is praktisch want als er iets niet goed lijkt te zijn met uw installaties kunnen wij u een alert sturen middels een notificatie. En wij menen dat het veiliger is want uw gegevens zijn dan alleen met dit ene apparaat in te zien. 


Waar komen de berichten in COEPower vandaan?

We hebben samen met de Universiteit van Leiden, faculteit psychologie een communicatieplan en classificatie van mogelijke berichten gemaakt. Daarna hebben gewoon heel veel berichten geschreven en geclassificeerd. Door te reageren op berichten leert COEPower welke berichten u prettig vindt (of minder waardeert). Uw voorkeuren bepalen op langere termijn het type, de toon en kleur van de berichten die u ontvangt.


Hoe leert COEPower?

 

Door te reageren op de berichten leren wij welke berichten u prettig vindt (of minder waardeert). Daarnaast wordt in COEPower uw energieverbruik uitgerekend en vastgelegd welke maatregelen u heeft genomen. Door deze feiten te combineren kan worden vastgesteld wat lijkt te werken en wat de voorkeuren van een persoon zijn. 


Kan een installateur of organisatie mijn voorkeuren en gegevens zien? 

Nee, alleen wat de installateur zelf heeft ingevoerd of waar u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld kan zijn dat er informatie over een storing direct met de installateur wordt gedeeld. 


Wat is een digitale meter?

Lees hier meer over een digitale meter


Wie zijn de wederverkopers van COEPower?

De wederverkopers zijn meestal de installateurs die de bedrijven app COEHandel gebruiken. Vaak bieden zij COEPower aan in een bundel bijvoorbeeld met een onderhoud service.  Mogelijke storingen worden dan via een “alert” niet alleen aan u maar ook de installateur doorgegeven.